SUBREGION: Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg pekas i dag ut som ett av framtidens nya tillväxtstråk. Men för att kontakter ska etableras och affärerna ska börja blomstra så etableras nu Fehman-Belt Business Council.  

Det finns två typer av handelskammare: De som utgår ifrån platsen och ska stötta alla näringar som vill växa internationellt därifrån, och de handelskammare som ska stödja bilaterala handelsförbindelser.
Men i takt med att nationsgränserna får allt mindre betydelse så växer behovet av nya typer av mötesplatser och detta påverkar även hur traditionella handelskamrarna arbetar.
 
En arbetsmarknad
– Vi vet i dag att bron över Fehman – Belt står klar 2018. Vid den tidpunkten hoppas vi att det även finns en snabbförbindelse mellan Hamburg och Köpenhamn och upp till Skåne. Om detta går i lås så skulle det innebära ett kvantumsprång för den här makroregionen säger Per Trydig, vice VD vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren entusiastiskt.
– Tänkt dig, det skulle innebära att hela norra Tyskland kommer en hel timme närmare Öresundsregionen.
En timmes kortare restid är i det här fallet magiskt, eftersom den mellan Hamburg och Köpenhamn skulle hålla sig runt timmen. Och en timmes restid skulle göra det möjligt för människor att börja arbetspendla. Målet med en sammanlänkad arbetsmarknad mellan de båda storstäderna och därmed hela Öresundsregionen ligger plötsligt inom räckhåll.
 
Ny affärsarena
Men det är inte bara broar och snabba förbindelser som står högst uppe på den Sydsvenska Industri- och Handelskammarens dagordning. Det gör också en ny mötesarena som ska stimulera utbytet mellan företagen och gynna ett positivt affärsklimat utmed den ”nya” sträckningen mellan Öresundsregionen och Hamburg/norra Tyskland, kallad Fehman Belt Business Council.
– I dag finns ju ingen svensk-dansk handelskammare, utan nätverken och konsultverksamheterna över sundet är så utvecklade att det inte behövts. Däremot så har alla insett behovet av att nu stärka kontakterna. Därför började man bygga upp detta Business

Council redan för ett år sedan, säger vice VD:n och lägger till:

– Vi har också sedan tio år Öresunds Industri & Handelskammare tillsammans med Danska Handelskamamren. Fehmarn Bält BC är ett liknande sätt att samverka internationellt mellan Sydsverige, Själland och norra Tyskland.
Kan du se att detta kan påverka maktbalansen mellan regioner i norra respektive södra Tyskland?
– Den tydligaste konkurrenten är Bayern och München som har två av landets tre elituniversitet. De är så pass stora att jag inte tror att de kommer märka något innan vi är uppe på banan. Men det är också ett av skälen till att Hamburg är så intresserade av oss. För dem är detta en överlevnadsfråga, säger han.
 
Regional norsk-svensk kammare
Lite längre norrut anpassar sig den norsk-svenska handelskammaren till en ny verklighet. Jan Andreasson, norsk generalkonsul för Västsverige berättar:
– I dag har Norge gått om Tyskland när det gäller både import och export. Norge är idag Sveriges viktigaste handelspartner. Det mesta av Norges styckegodsimport går via Göteborgs hamn och fraktas via väg och järnväg norröver. Det finns idag över 350 norska aktiebolag i Göteborgsområdet. Detta och mycket mer har fått den norsk-svenska handelskammaren att etablera ett regionalt kontor i Göteborg som ska vara i full gång från och med 1 juli i år, säger han.
 
Andréasson tror även han att de rent bilaterala handelskamrarnas uppdrag kommer att behöva kompletteras, om det ska bli fart på samarbetet utmed stråket Oslo – Göteborg – Köpenhamn.
– Det behövs någon form av paraplyorganisation som kan samordna de nordiska bilaterala handelskamrarna. De regionala handelskamrarna ska kunna vara med, liksom berörda Business Regionerna, universiteten och Chalmers, samt de kommuner som vill.
Det gäller enligt honom att kunna visa upp att man

 

menar allvar och vill satsa på att skapa sammanhängande arbetsmarknader. Med en mer snabbrörlig arbetsmarknad över gränsen mellan Västsverige och Norge så kanske en viss arbetslöshet hade kunnat undvikas. 
– Norge har exempelvis stort behov av ingenjörer och ingenjörer finns det gott om i Sverige, påpekar han.
 
Tätare nordiskt samarbete
På den finsk-svenska handelskammaren i Stockholm finns däremot inga planer på att etablera regionala kontor. Det finns helt enkelt inget underlag för en sådan satsning i dagsläget, menar VD:n Marja Kahra. Istället för att utvidga sin egen verksamhet skulle hon hellre se att det utvecklades ett närmare samarbete mellan de redan existerande nordiska handelskamrarna.
– Vi har ju den norsk-svenska handelskammaren inhysta här i våra lokaler i Stockholm. De kontaktade oss och ville samarbeta, och i dag har vi en mängd gemensamma aktiviteter som gör att vi kan arbeta mer effektivt samtidigt som vi även får hjälp att träffa norska företag, och det är ju alltid en bra början, säger Marja Kahra.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar