FINLAND: Då kommunfäderna i Kotka i måndags återvände från semestern tvingades de omedelbart bänka sig till krissamtal. Kotka stad måste spara sex miljoner euro.
Kotka är hårt manglat av industriella permitteringar och uppsägningar. Arbetslösheten ligger på 13 procent.
I Svenskfinland är läget inte bättre. Till exempel är den nyfusionerade kommunen Raseborg på väg att bli en kriskommun.
När Ekenäs, Karis och Pojo gick samman var tanken att de skulle arbeta bort driftskostnader i storleksordningen två miljoner per år. Men recessionen kom emellan och det sammanlagda underskottet ökade från 20 till 25 miljoner euro.
Vidtas inga snara åtgärder kommer Raseborg alltså att hamna under finansministeriets särskilda överinseende. Om det är till någon tröst kan konstateras att kommunen sannolikt kommer att få sällskap av många andra.
I tisdagens nummer av Helsingin Sanomat uppskattade kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen att den totala kommunekonomin under nästa år kan få ett underskott i storleksordningen en miljard euro.
Häften av det underskottet härrör från trytande skatteintäkter, som i sin tur är en följd av recessionen. Utan extra tilldelning av statsbidrag tvingas 120 av landets kommuner i höst fatta beslut om en höjd uttaxering.
Därtill kan de tvingas tillgripa permitteringar enligt samma mönster som under krisåret 1993, då omkring 80 000 kommunanställda var permitterade i två veckor. Det är en femtedel av kommunernas och samkommunernas anställda.
 
NRU Norden: Kenneth Myntti
Lämna en kommentar