NORDEN: Ska den pinfärska Östersjöstrategin kunna sätta nya hjulspår så vill det till att nytänkande uppmuntras på alla plan. Därför har regeringarna i Sverige, Finland, Polen, Estland, Litauen och Danmark gått samman kring ett nytt Interregprojekt under namnet Sustainable Production through Innovation in SME:s (kallat SPIN)
Idén är att man tillsammans genom projektet ska leta reda på alla tänkbara möjliga stödsystem som kan underlätta för nya innovationer över landsgränserna.
Arbetet ska pågå mellan åren 2009 till 2012 och kommer att kosta närmare tre miljoner euro.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar