Svenska regioner mest innovativa

Regional Innovation Scoreboard 2012” har jämfört innovationsförmågan i 190 europeiska regioner och Sveriges regioner placerades sig främst åter igen. I förra numret av Gränsbrytning tog vi upp att det finns stora regionala skillnader mellan Nordens regioner. Sifforna i EU-rapporten förstärker den bilden och Stockholmsregionen, Helsingfors-regionen och region Skåne klassas som ”high innovation leaders”

98 goda exempel på och 2 stödsystem för hållbar  stadsutveckling

Under den 6-8 november höll delegationen för Hållbara städer  sin slutkonferensen Arena hållbar stad i Göteborg. Under 4 år har delegationen arbetat med hållbarhet ute i Svenska städer och 98 projekt har fått ekonomiskt stöd och presenteras nu som inspirerade exempel på hållbar stadsutveckling. Under konferensen presenteras också Naturvårdsverkets stödsystem LIP (Lokalt investeringsprogram) som syftar till att öka den ekologiska hållbarheten i samhället och KLIMP (Klimatinvesteringsprogram) som är ett led i arbetet för att uppnå Sveriges klimatmål i enlighet med Kyoto-protokollet. Regeringen har totalt investerar 5,5 miljarder kronor i stödsystemen.  Delegationens ordförande Peter Örn;

– Det här är ett tillfälle då vi kan mötas kring resultaten av alla de projekt som kommit igång genom stödsystemen och koppla ihop dem med de nya som nu startas. Det är viktigt att vi tar hand projektresultaten och utbyter erfarenheter med varandra, inte minst med tanke på de pengar som satsats.

I december 2012 slutför Delegationen för Hållbara städer sitt uppdrag och LIP och KLIMP slutrapporteras.

Ingen höjd tagen för havets höjd

Över en tredjedel av 33 sydsvenska kustkommuner saknar en uppskattning av hur högt havsnivån kan väntas stiga i sin framtidsplanering. Det visar en rapport som gjorts på KTH. Mer än hälften av dem som planerar utifrån en bedömning, kan inte ange en källa till sitt antagande.

Grönlandsisen och Arktis´ istäcke smälter betydligt snabbare än väntat vilket ändrar förutsättningarna för havsnivåerna. Samtidigt ökar strandnära boende, strandpromenader och småbåtshamnar i popularitet. En av forskarna bakom rapporten, Jacob von Oelreich konstaterar att om inget görs kommer t ex delar av Malmö ställas under vatten.

Lämna en kommentar