Nytt och Kort är färska och kärnfulla nyheter i miniformat. I detta nummer får vi bland annat läsa mer om vad begreppet "Fax-demokrati" innebär, att chefer inom sjukvården har fått en starkare roll men bara på pappret samt hur åskådare och åhörare inbjuds till akademiska samtal i Crosstalks.

crosstalk

Läkare saknar starka chefer

Chefer inom sjuk- och hälsovården har i senare års reformer  givits en starkare roll men bara på pappret. I verkligheten är de mycket svaga i förhållande till läkarna vars auktoritet tycks trumfa det mesta i sjukhuskorridorerna. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet,

Paradoxalt nog vinner inte ens läkarna på detta faktum. Svaga chefer ger alltför dålig vägledning inför viktiga policyval, till exempel hur sjukskrivningar ska hanteras.

”Democracy by fax…”

Fax-demokrati. Det är vad Storbritanniens vice premiärminister Nick Clegg kallar Norge och Schweiz och han tänker då på deras relationer med EU.

De sitter och väntar på räkningar och direktiv från Bryssel… betalar sin del, ändrar sina lagar men med absolut inget inflytande över besluten… du hittar dina instruktioner i maskinen på morgonen och följer dem.

Så kan det gå för Storbritannien också om landets EU-skeptiker propsar på att lämna EU, är utrikesministerns åsikt.

Akademiska samtal på kors och tvärs

Vad sägs om att lyssna på OCH delta i samtal om aktuella ämnen mellan framstående internationella forskare? Stockholms universitet lanserar nu tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan det interaktiva  ”Crosstalks” där de som inte kan sitta med i rummet släpps in via Skype.
Nästa samtal, den 20 november, erbjuder kloka ord om inget mindre än: ”Hur kan vi rädda kapitalismen?”, följt av den ännu mer omspännande diskussionen: ”Hur kan vi rädda världen?”

Facket hårt trängt i krisen

Medan de nordiska fackföreningarna överväger att gå med på arbetsgivaren SAS´ krav om försämrade villkor för att rädda jobben, ser de grekiska fackförbunden ut att inte bli tillfrågade alls.

ILO utfärdade nyligen en varning för att de internationella långivarnas brådska att få ordning i grekiska finanser, inneburit att allt kollektiv förhandlande i princip har ställts in och grundläggande medborgerliga rättigheter därmed ställts åt sidan.

Lämna en kommentar