I Nytt och Kort denna gång får vi bland annat reda på lite mer om världens 50 mest innovativa företag, Finlands regionförvaltningsreform, själländska mikrolån, finsk skattedebatt och vad det är med Mittuniversitetet som gjort förre statsministern Thorbjörn Fälldin så arg.

50 mest innovativa företagen enligt Fast Company

Fast Company presenterade nyligen sin lista över världens 50 mest innovativa företagen. Innovation är inte bara ett modeord utan är en av de viktigaste komponenterna när företag ska stärka sin konkurrenskraft. Fast Companys årliga lista är en inspirationskälla och en värdemätare på vilka egenskaper som premieras hos företagen. Ett drag som man kan skönja är att de bästa innovatörerna använder sociala medier strategiskt för att förnya sig själva om och om igen. Genom att involvera så många människor som möjligt genom sociala medier kan produkter och idéer förändras långt snabbare än om de hade utvecklats inom företagen. Det som också är intressant är avsaknaden av själva sociala medieföretag såsom Twitter och Facebook.

Det som kännetecknar företagen på listan är hur de lyckas återuppfinna sig själva och presentera nya affärsidéer och produkter i ett snabbt tempo. Just snabbheten är det som skiljer de som återfinns på listan och de som inte gör det. Nike som förra året trillade ur listan är tillbaka i topp mycket på grund av dess innovation och framtagande av sitt Fuel band, ett elektroniskt armband som mäter en persons aktivitet under dagen och som sedan kan delas via de sociala medierna.

Regionförvaltningsreform i Finland har slått väl ut

Den finska regeringen anser att regionförvaltningsreformen där sex myndigheter slogs ihop till två nya (regionförvaltningsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen har lyckats.

Trots att budgeten minskade med tio procent i och med sammanslagningen så har produktivitetsökningen kompenserat för de minskade resurserna. En av de viktigaste inslagen i reformen handlade om att utveckla en mer kundanpassad verksamhet vilket av kunderna har ansetts inträffat.

Läs hela redogörelsen. 

Mikrolån visar vägen på Själland

Företag med tillväxtambitioner på Själland kan nu ansöka om så kallade mikrolån. Det är Forum Zeeland, Greenhouse Zeeland och CAT Invest Zeeland som kommer att stå för smålån och riskkapital till företag som har problem att få andra lån. Lånens storlek kommer att variera från 100 000 Danska kronor till 500 000 Dkr. Mads Váczy Kragh, direktör i Greenhouse Zeeland, menar att tillväxt kräver finansiering och att tillväxten hålls tillbaka p.g.a. brist på kapital.

Träd ger bränsle i finsk skattedebatt

Ett skatteträd ska visa hur utgifterna förgrenar sig i Finlands offentliga ekonomi. Finansdepartementet lanserade trädet häromdagen och lovar att det nu ska bli lättare för både medborgarna och debattglada politiker att se hur skatterna används.

De offentliga utgifterna uppgick 2011 till sammanlagt 104,3 miljarder euro, varav socialskyddsutgifterna svarade för nästan hälften. Hälsovården kostade 15 miljarder euro.

Trädets rötter förmådde samma år suga upp 102,1 miljarder via framför allt skatter och socialförsäkringsavgifter.

Den offentliga ekonomin i Finland består av staten, kommunerna och samkommunerna, landskapsförvaltningen på Åland samt arbetspensionsverken och andra socialskyddsfonder.

Finns det anledning att plantera skatteträd även i de kommunala och regionala rabatterna?

Vi har nog inte funderat så mycket över det, men säkert skulle ett sådant skatteträd också vara tillämpligt hos oss. Ofta är det ju svårt att förklara var de kommunala skattepengarna tar vägen, säger Marlene Byggmästar, stadskamrer på drätselkontoret i Jakobsstad.

Läs hela publikationen här

Härnösand förlorar universitet

Mittuniversitetet lämnar Härnösand och flyttar den delen av verksamheten till Sundsvall. Motivet är att en koncentration till Campus Sundsvall gör det lättare att erbjuda attraktiva forskningsanknutna utbildningar med hög kvalitet. Flytten skapar också förutsättningar att starta en lärarutbildning.

Beslutet har väckt förre statsministern Thorbjörn Fälldins ilska. Han bidrog starkt till att Härnösand fick en universitetsfilial och 2001 blev han hedersdoktor vid lärosätet. Efter nedläggningsbeslutet visade Fälldin sitt missnöje genom att lämna tillbacka sin doktorshatt och doktorsring.

I ett gemensamt yttrande konstaterar Thorbjörn Fälldin och Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm att det dramatiska beslutet är en följd av de stora ekonomiska påfrestningar regionen utsätts för.

Ytterst menar vi att detta är en konsekvens av den nationellt förda högskolepolitiken,

skriver de till utbildningsminister Jan Björklund.

Lämna en kommentar