walmart corporate
walmart corporate

Träning stärker flickors självkänsla

Flickor på gymnasieskolans praktiska program är mindre fysiskt aktiva och har sämre hälsa än flickor på de teoretiska programmen.

Samhället och idrottsrörelsen måste se till att det finns ett stort utbud av lättillgänglig, enkel och billig träning

konstaterar sjukgymnasten Yvonne Kahlin i en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Frågor till drygt tusen gymnasieungdomar i Stockholmstrakten visade att det finns en tydlig skillnad mellan flickorna på olika utbildningar.

Flickorna i de praktiska gymnasieprogrammen uppgav sämre självskattad hälsa och var mindre fysiskt aktiva jämfört med gymnasieungdomarna i de teoretiska programmen

säger Yvonne Kahlin. Ett syfte med studien var att hitta metoder som stimulerar de passiva flickorna att bli mer fysiskt aktiva.

Efter bara ett halvår ser man att både deras fysiska självkänsla och hälsotillstånd förbättras

säger Yvonne Kahlin, som är leg. sjukgymnast och högskoleadjunkt på sektionen för sjukgymnastik vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Ronja hjälper nyanlända

Nyanlända och ensamkommande ungdomar i Uppsala har fått en hjälpande hand in i det svenska samhället tack vare Ronja – ett projekt som startades av Sevana Bergström, ungdomsledare i organisationen TRIS – tjejers rätt i samhället.

Projektet vänder sig främst till tjejer och kvinnor som har ett begränsat handlingsutrymme och lever under hedersrelaterat förtryck och våld. Syftet är bland annat att deltagarna ska stärka sitt självförtroende, känna sig trygga och bekväma med sina kroppar, lära sig simma och cykla, upptäcka naturen och hitta en passande idrottsgren.

Idrott stärker oss alla som individer, inte bara fysiskt utan också psykiskt och inte minst intellektuellt

skriver Sevana Bergström i tidningen Svensk idrott. Flera skolor i Uppsala har visat intresse för Ronjaprojektet som finansieras av landstinget och länsstyrelsen.

Minnet bättre efter viktminskning

Överviktiga kvinnor som går ner i vikt efter klimakteriet kan få bättre minne, visar en studie av forskare vid Umeå universitet.

Tjugo överviktiga kvinnor, med en medelålder på 61 år, lottades in i två grupper. Den ena gruppen fick under sex månader äta en modifierad stenålderskost, som ger ett ökat intag av protein och omättat fett, och ett minskat intag av kolhydrater. Den andra gruppen fick en kost som ger mer kolhydrater och mindre protein.

Förutom att deltagarna i båda grupperna gick ner i genomsnitt knappt åtta kilo förbättrades deras minne i slutet av studien. Forskarna såg att aktiveringen ökade i flera strukturer som är viktiga för en bra minnesfunktion, bland annat Hippocampus.

Det här tyder på att även med hjälp av viktnedgång kan man förbättra minnesfunktioner på liknande sätt som man tidigare sett med hjälp av ökad träning

säger Carl Johan Olsson, docent i neurovetenskap vid Umeå center för funktionell hjärnavbildning och Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet.

Strategi för ideella krafter

Hälso- och omsorgsdepartementet i Norge bjuder tillsammans med Röda korset in till en stor konferens i Oslo, med samspelet mellan frivilliga krafter och offentliga sektorn som tema. Nu på torsdag samlas frivillighetsarbetare, politiker och tjänstemän för att bland annat diskutera den nationella strategi som regeringen tagit fram för att stimulera frivilligt arbete inom hälsa och omsorg.

Strategin ska göra det lättare att rekrytera och behålla ideella krafter och samtidigt minska människors ensamhet genom att visa hur enskildas sociala nätverk kan stärkas. Strategin ska konkretiseras i dialog med kommunsektorn och organisationen Frivillighet Norge.

För regeringen är samspelet med den ideella sektorn viktigt i utvecklingen av välfärdsstaten

skriver hälso- och omsorgsdepartementet i förslaget till Omsorgsplan 2020, där strategin ingår.

Lämna en kommentar