EU: Den 3 november 2009 undertecknade Tjeckiens president Vaclav Klaus Lissabonfördraget. Därmed kunde Europas stats- och regeringschefer pusta ut, eftersom de väntat på presidentens klartecken. Vaclav Klaus Tjeckien var det sista i raden av medlemsländer som undertecknat fördraget, och som nu träder i kraft den 1 december.
Nu väntar en tuff process för kandidaterna för posterna som nya EU-kommissionärer. De måste godkännas av EU-parlamentet innan de kan tillträda. Med fördraget följer också nomineringsprocesserna kring de nya topposterna som Lissabonfördraget befäster: en permanent ordförande, så kallad president, för Europeiska Rådet och en representant för EU:s utrikespolitik.
För att klara tidtabellen kommer nu Fredrik Reinfeldt i egenskap av ordförande kalla till ett extrainsatt toppmöte med Europeiska rådet så att alla formaliteter kan klaras av så fort som möjligt.
 
Läs mer. 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar