EU: Förra veckan föreslog EU-kommissionen att pengarna inom LIFE-programmet, till regionala och lokala miljö- och klimatinitiativ, skall öka med över 50 procent.

Det var i måndags i förra veckan som EU-kommissionen föreslog att det så kallade LIFE-programmet skall förlängas också till nästa programperiod, 2014-2020. Kommissionen vill pytsa in 3,2 miljarder euro till programmet, vilket motsvarar en ökning på 52 procent jämfört med förra programperioden.

Innovativt miljöarbete sker lokalt och regionalt

Den kraftigt utökade programmet svarar mot en verklighet där mycket av det innovativa arbetet för att minska på koldioxidutsläppen och hitta smarta miljölösningar står att finna på den regionala och lokala nivån. Inom EU-samarbetet märks detta inte minst på samarbeten såsom borgmästaravtalet, där lokala och regionala aktörer sätter upp miljömål som är mer ambitiösa än de nationella och jämför och inspireras av olika projekt.

Sedan 1992 har fler än 3500 miljöprojekt delfinansierats av LIFE-programmet. Ett av dessa är ett projekt som drivs av Skånefrö AB i skånska Tommarp och som valdes ut av EU-kommissionen som ett av fjolårets fyra bästa projekt.

Sven-Olof Bernhoff är vd för Skånefrö AB som producerar frö och utsäde. 2005 bestämde han sig för att försöka bidra till minskade koldioxidutsläppen genom att ta itu med de restprodukter som följde av fröproduktionen.

– Vi använde restprodukterna för att göra miljövänliga energirika värmepellets. Sen förbränner vi dem i våra egna pannor. Vi har ersatt all fossil uppvärmning med värmepellets och vi har också börjat leverera till byn, säger

han.

En anläggning som gjorde olika sorters pellets av exempelvis raps och vete byggdes med hjälp av expertis från bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Dubbel klimatvinst

Det handlar alltså om en dubbel klimatvinst: dels minskar man på koldioxidutsläppen som skulle följt av en kompostering av restprodukterna, dels sparar man in på den olja som man tidigare brände för värme. Bara den senare delen har sparat ett utsläpp på 540 ton koldioxid per år, berättar Sven-Olof Bernhoff.

Sedan anläggningen stått klar har intresserade från 48 olika länder kommit för att besöka anläggningen, berättar han.

I det förslag som EU-kommissionen lade förra måndagen kommer det inte bara finnas mer pengar att söka för den här typen av projekt, utan projekten skall bli mer inriktade på just klimatåtgärder. Ett nytt underprogram för projekt på klimatområdet skapas och dessa initiativ får tredubbelt mer pengar än tidigare.

Det ska också finnas möjlighet att implementera program på en större skala genom ”integrerade projekt” som kombinerar bidrag från olika EU-fonder, stater och organisationer.

  Förenklade regler

Kommissionen vill också göra reglerna för medfinansiering mer flexibla och snabba på godkännandet för lokala och regionala projekt. Detta är idag något av en flaskhals för många små projekt.

 

– Vi fick inte en svensk krona från Energimyndigheten utan fick själva stå för kostnaderna, säger Sven-Olof Bernhoff. Men i längden kommer vi nog att tjäna in de pengarna.

Också under förra programperioden var tanken med LIFE-programmet att det skulle bli lättare att kombinera flera olika EU-fonder, men i stället fick programmet kritik för att öka den administrativa bördan för dem som fått pengar. För de flesta små- och medelstora företag är administrationen alltför komplex och omöjlig utan att ta konsulter till hjälp.

Sven-Olof Bernhoff, vars företag fick drygt 1,2 miljoner euro från LIFE-programmet, anlitade en energikonsult för att hantera alla blanketter som krävdes.

– Det kändes bra att skicka iväg de 7,6 kg papper som vi till slut skickade in till EU-kommissionen, säger han.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior

Lämna en kommentar