I Nytt och Kort denna gång får vi veta hur det ser ut när World Economic Forum rankar turism i olika länder, varför gymnasieskolor på flera ställen skrotar sina hotell- och tursimprogram samt vad TRIP (Tursitnäringens Utvecklingscenter) skriver i sin nya trendanalys. Vi får också lära oss om olika sätt att sälja en stad...

Att förstå sig på turister

Schweiz hamnar i turist-toppen när 140 länder ska utvärderas för faktorer och förutsättningar som ger turisten absolut bästa mottagande. Därefter kommer Tyskland och Österrike och rentav Sverige på en hedervärd sjunde plats.
Tyskland och Sverige bland de bästa i turismrankingen?

Jo, så ser det ut när World Economic Forum rankar länder. Vad som utvärderas är bra regelverk, bra infrastruktur och kommunikationer och fungerande näringsliv. Även skön natur och kultur räknas men bara som två av 13 kriterier.

Turisterna tycks omedvetna om detta när de väljer destinationer. I FN:s ranking över vilka ställen turisterna faktiskt åker till, blir Frankrike etta – trots att landet har fel ”policy rules” och ”regulatory framework”. Och Ryssland växer snabbast av världens turistländer – usel infrastruktur tycks inte avskräcka.

Turism är inte lätt att förstå sig på för ekonomer.

 

Gymnasieskolor skrotar turism

Hotell- och turismprogrammet läggs ner vid flera gymnasieskolor i höst. Orsaken är minskat intresse från eleverna och för många tomma platser. Bland de kommuner som skrotar programmet finns Falkenberg, Landskrona och Varberg.

Peter Thomelius, utbildningschef på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita, är bekymrad:

Antalet sökande har minskat stadigt under de senaste tio åren, samtidigt som näringen växer. Jag förstår att man inte kan hålla igång skolor om det inte finns elever, men det här är en mycket oroväckande utveckling, säger han.

Till den kommunala gymnasieskolan i Varberg sökte i år bara nio elever till programmet, mer än en halvering jämfört med året innan.

Smärtgränsen går vid cirka tjugo elever. Är det färre blir det alldeles för dyrt att driva utbildningen, säger gymnasiechef Birgitta Neuman.

Däremot fortsätter undervisningen för de elever som började läsa hotell- och turism förra året eller året innan.

 

Turistnäringen tappar fart

Tillväxten inom turistnäringen tappar fart. TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter skriver i sin nya Trendanalys ner prognosen för den totala omsättningen år 2020 till 439 miljarder (i förra årets analys var bedömningen 451 miljarder). Orsaken till de försämrade siffrorna är det ostadiga konjunkturläget.

Den största delen av den ekonomiska tillväxten sker allt längre ifrån Norden och Europa. Detta innebär en större andel långväga besökare till Sverige, men samtidigt en mindre tillväxt av besökare från närliggande länder, skriver TRIP.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter drivs av näringslivsorganisation Rese- och Turistnäringen i Sverige. Centret fungerar som en plattform för samarbete och kontakter mellan privata och offentliga aktörer inom näringen. Arbetet är i första hand inriktat mot mindre företag.

http://www.rts.se/trip4100/PDF/Turistnaringens_Trendanalys_2013.pdf

 

Olika sätt att sälja en stad

”Nordens Venedig” lockar inte bara storstadsturister från när och fjärran – med åren har Stockholm även blivit ett attraktivt resmål för företagare och personer som vill bosätta sig i regionen.

Karin Ågren, forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, redogör i sin nya bok Att sälja en stad: Stockholms besöksnäring 1936-2011 för hur Stockholms turistorganisationer sålt huvudstaden i världen.

Den bild som dominerade turistbroschyrerna fram till 1980-talet var den klassiska besökaren med kartan i handen. Därefter blev turistnäringen mer intresserad av affärs- och konferensresenärer, skriver Karin Ågren.

Efter sekelskiftet förändrades turistorganisation radikalt när bolaget Stockholms Visitors Board AB bildades. Tidigare drevs arbetet av en stiftelse och samägdes av Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Det nya bolaget knöts direkt till Stockholms Business Region och ett nytt gemensamt varumärke skapades för hela organisationen: Stockholm – the Capital of Scandinavia.

Lämna en kommentar