Nytt och kort denna gång handlar om forskningen kring barns läs- och skrivutveckling, ipads och att Malmös skolor flyttar ut sin verksamhet i molnet...

Ny metod främjar barns läs- och skrivutveckling

Att lära sig skriva genom att forma bokstäver med blyertspenna och papper kan vara mödosamt, i alla fall för små barn, det menar professor Åke Grönlund, vid Örebro Universitet, som utvecklat en ny metod för barns läs- och skrivutveckling. Metoden, som innebär att barn lär sig genom IT-undervisning, har utvecklats och testats i skolor i Sollentuna. Grundidén bygger på att barn, tidigt kan börja med själva förståelsen, exempelvis trycka på tangenter på en lärplatta och sedan kontrollera stavningen med talsyntes.  I Sollentuna har metoden också inneburit att barnen skapat berättelser som sedan laddats upp på en gemensam sida utifrån vilken diskussioner sedan förts mellan barnen och tillsammans med lärare. Tekniken överbryggar och underlättar svårigheter för den enskilde eleven, vilket i sin tur gör att alla kan vara med på sina villkor. Nu hoppas forskarna kunna använda metoden också inom andra områden, såsom matematik.

Resultaten är uppmuntrande och viktiga, eftersom det finns behov av bättre metoder för att lära sig läsa och skriva bra. Andelen elever som lämnar grundskolan utan godkänt betyg i svenska, matematik och engelska ökar. Dessutom ökar skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor och elever, säger Åke Grönlund.

Grönlunds studie är publicerad i Computers & Education.

 

Teknisk omställning för Malmös skolor

Det står nu klart att Malmös skolor flyttar ut i ”Molnet” och börjar använda den digitala samarbetsplattformen ”Google Apps for Education”. Under drygt två år har Centrum för pedagogisk inspiration (CPI) haft som uppdrag att undersöka hur stadens skolor, utifrån modern IT-teknik, skulle kunna utveckla ett nytt arbetssätt. Den stora utmaningen har, enligt ett reportage om satsningen på Skolverkets hemsida, varit de juridiska frågorna och främst då hur Personuppgiftslagen (PuL) ska tillgodoses. Tidigare har nämligen Datainspektionen kritiserat andra kommuner som infört Google Apps, då dessa inte haft full kontroll. Detta har nu Malmö Stad löst genom att komplettera standardavtalet gentemot Google med en riskanalys. Redan under hösten 2013 är tanken att Google Apps ska var igång i full skala och att alla kommunens skolor skall vara anslutna. I dagsläget pågår en pilotsatsning med 5 skolor.

Om vi nu har bestämt oss för molnet, är det där vi ska vara och ingen annanstans. Det handlar om att ta till sig den nya tekniken och de möjligheter den ger, släppa alla goda pedagogiska krafter fria – och att överlista Jante! säger Edward Jensinger, rektor på Pauli Gymnasium, i reportaget på skolverkets hemsida.

Läs mer om projektet på Pedagog Malmös hemsida; http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/google-apps-malmo/

Lämna en kommentar