I det här numrets Nytt och Kort får vi läsa mer om vad kopplingen mellan COP18 och paddan i kastrullen är, vad valet av lokalisering har att göra med innovation och varför Malmö stad publicerade en video om hur de anställt så kallade "Torggängare".

COP18 i Doha och paddan i kastrullen…

I förra veckan hölls COP18 i Doha i Qatar. Syftet med de 18 klimattoppmöten som ägt rum sedan 1995 har varit att minska halterna av växthusgaser i atmosfären för att på så sätt hindra att den globala uppvärmningen. FN:s klimatpanel IPCC påvisar i sina prognoser att temperaturen på jorden kan öka med mellan 1,1 och 6,4 grader fram till 2100 (och det är med nuvarande nivåer av växthusgaser i atmosfären) medan Världsbankens rapport visar en alarmerande ökning på 4 grader redan år 2060. Trots detta är det enligt miljöministern Lena Ek väldigt få länder som valt att gå med under den andra åtagandeperioden under Kyotoprotokollet och hela 85 procent av världens utsläpp omfattas fortfarande inte av ett bindande avtal. Mötet i Doha är därför främst en stor indikator på att något drastiskt måste till stånd om inte prognoserna ska bli verklighet. I över 20 år har många av de länder som släpper ut mest trots sitt deltagande i mötena fortsatt med ”business as usual”. Dessa länder tenderar att bete sig som fenomenet med paddan i kastrullen, där en padda befinner sig i en kastrull på en spis, värmen ökas successivt och trots att paddan kan hoppa ur kastrulle när som helst, väljer den att sitta kvar och långsamt kokas ihjäl

Innebär öppenhet innovation och utbyte av idéer?

Runtom i Sverige finns och skapas organisations- och företagskluster i form av bland annat  science parks, företagsparker och inkubatorer vilket oundvikligen också innebär att traditionellt stängda verksamheter omvandlas. Ett sådant exempel är Filosofiska institutionen vid Lunds universitet som flyttar sin verksamhet från sitt legendariska Kungshuset till den nya satsningen LUX. I en intervju i Sydsvenskan kommenterar universitetets rektor, Per Eriksson flytten;

”Visserligen är det mysigt i lokaler med tradition men man får andra värden när man kommer till en större och öppnare miljö med forskare från andra håll.”

Begrepp som ”öppenhet”, ”mötespatser”, ”utbyte av idéer” och ”tvärsektoriella möten” florerar och det verkar ibland som att den här typen av ”klusterbildning” nästan per automatik ska skapa kreativitet och innovationer. En som har undersökt fenomenet är kulturgeografen Martin Roman kom tidigare i år ut med sin avhandling “Knowledge Bases and the Geography of Innovation”  vari han undersöker den här typen av klusterbildningar i företagsvärlden. Det han kommer fram till är att vissa aktörer gynnas av klusterbildning medan andra inte gör det. Medieföretag är en grupp som oftast mår bra av ett fysiskt utbyte medan andra företag, ex. inom life science inte har samma behov då de agerar på en global arena.  Öppenhet och utbyte är alltså uppenbarligen inte att föredra i alla lägen och kanske vissa verksamheter utvecklas mest av att ”sitta på sin egen kammare”?

Film om ”Torggängare” blev en snackis i sociala medier

Malmö stad skapade en video som de sedan la upp på sin hemsida där de påstod sig ha anställt så kallade ”Torggängare” för att liva upp Segevångs torg i staden. Filmen fick spridning inom sociala medier och snart var snacket igång. Det hela visade sig vara påhittat och syftet var att få ingång diskussionerna om hur invånare skulle engageras i stadsplanering. Frågan väcks också om hur platser i staden, ex. torg ska göras mer sociala och levande. Se filmen i sin helhet här nedan.

Lämna en kommentar