SVERIGE / LANDSTING: I Jämtland förbereds bildandet av ett nytt regionförbund. Men skapelsen tros inte bli långlivad. Målgången är ett fullfjädrat direktvalt regionalt organ från 2014. Det intygar både Robert Uitto (s) landstingsråd vid Jämtlands läns landsting och Maria Söderberg (c) kommunalråd ifrån Krokoms kommun.  

Från och med årsskiftet 2010 / 2011 ska ett nytt regionförbund i Jämtland finnas på plats. Många har väntat länge och det hela har varit en segsliten historia där ett fåtal lokala fästen gång på gång lyckats fälla ambitionerna. Men nu är trenden bruten och det nya förbundet söker sina former.
 
Under bilan
Enligt både Robert Uitto och Maria Söderberg så var det då Jämtlands och Västernorrlands gemensamma förslag om ett Region Mittsverige fick nobben från regeringen som tankarna om ett eget regionförbund kom i skarpt läge.
– Alla var vid den tidpunkten eniga om att ett Stornorrland inte var något alternativ för oss och att vi trots allt måste göra något, säger landstingsrådet.
– Och vi kunde ju inte gå och vänta på att någon skulle göra jobbet åt oss så därför lade vi efter regeringen besked ned mer tid på att hitta en egen lösning, säger Maria Söderberg.
 
För att få enighet kring frågan så valde man från det gemensamma Rådet för regional utveckling att ta upp frågan på bordet och hörsamma alla intressenter.
– Den här gången skulle alla tveksamheter bort, säger Robert Uitto, och det hela slutade också med en enig skara, vilket var fullständigt nödvändigt för att ro hela projektet i hamn.
– Vi fick till en diskussion om att alla faktiskt måste ge och ta. För givetvis finns både vinnare och förlorare i det system som finns i dag, säger landstingsrådet.
Ett sådant exempel är att Östersund inte får ett större inflytande än övriga kommuner trots sin storlek och det faktum att kommunen blir det givna navet.
– Vi har också under den senaste tiden haft mycket diskussioner inom våra politiska partier och det har nog gjort sitt till. Och även om det finns en hel del rädsla bland oss så är vi nu överens om att vi måste ta det här steget och våga tro på att vi klarar av en ombildning, säger Söderberg, kommunalrådet i Krokom.
Dalainspiration
I arbetet med det nya Regionförbundet så har jämtlänningarna tittat åt lite olika håll. Framför allt Dalarnas modell för sitt regionförbund har setts som attraktiv och intressant.
– Vi tycker att de visat på att deras modell är framgångsrik. Dessutom är den inte så byråkratiskt tung

utan enkel och smidig. En annan modell som inspirerat oss är regionförbundets modell i Västerbottens, säger Maria Söderberg.

Det som man föll för i Jämtland var bland annat möjligheten att upprätta en så kallad direktionsmodell. Det innebär att man inte har något politiskt fullmäktige utan en representant från varje kommun (8 stycken) och motsvarande antal från landstinget (8 stycken).
 
Måste öva
Men ett nytt regionförbund är nu inte slutdestinationen för Jämtland. Snarare ett mellanspel.
– Det är ju på sikt ett direktvalt regionalt organ av den typ som nu finns i Skåne och Västra Götaland som vi vill ha här i Jämtland, säger Söderberg och pekar på år 2014 som nästa anhalt i omställningsprocessen.
Hon återkommer flera gånger till att politiken och övriga intressenter i Jämtland nu måste ta chansen att öva innan det i nästa fas blir skarpt läge.
Dessutom finns föreningen som stod bakom förslaget Region Mittsverige där både Jämtland och Västernorrland ingick. Den ser både Robert Uitto och Maria Söderberg som en tillgång inför det som sedan kommer.
– Men vi måste invänta valresultatet innan jag kan säga något om hur den plattformen kan användas, säger Söderberg.
 

 

Även landstingsrådet ser fördelarna i att först bilda ett regionförbund:
– Vi får ju alla några år på oss att träna i att se helheten och slipa bort en del individuellt tänkande.
Hans förhoppningar är att Jämtland sedan ska vara redo för att gå upp i en större region. Helst då med hela Västernorrland, men inte fler län norröver. Då blir avstånden för långa. Möjligen kan en större region vidgas söderut.
De här uppfattningarna delar han med Maria Söderberg. Men hon anser att frågan måste bero lite först:
– Vi får i alla fall avvakta valresultaten och sedan vilka majoritetsförhållanden som bildas ute i kommunerna. Men sen kan vi börja diskutera, säger hon.
 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar