SVERIGE / INFRASTRUKTUR: Den första april nästa år kommer statens nya Trafikverk att öppna sina dörrar. Under det nya verket samlas det nuvarande Ban- och Vägverket, Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens mer långsiktiga infrastrukturplanering samt vissa delar av Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA). Idén är att samla de fyra transportslagen väg, järnväg, luft- och sjöfart under ett och samma tak.
Enligt Gunnar Malm, som är regeringens särskilda utredare, så är bland annat en tydlig regional förankring helt avgörande för att verket ska kunna ge resultat. Av det skälet har man delat in Sverige i sex större regioner: Region norr som består av Norr- och Västerbotten; Region Mitt som täcker in de fyra länen Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna; Region Stockholm som också omfattar Gotland; Region Öst med Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län; Region Väst med Värmland, Västra Götaland och Halland samt slutligen Region Syd med Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län.
Alla län kommer enligt planerna att garanteras ett ”lokalkontor”.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar