SVERIGE: – Det systematiska samarbetet i större regioner kring framtidens infrastruktur har underlättat processen kring den nya nationella transportplanen för 2010-2021, säger Magnus Axelsson, departementssekreterare vid Näringsdepartementet.
Han tror att det kommande Trafikverket som samlande aktör för alla transportslag också kommer att innebära ett stort lyft för transportplaneringen.
– Då skulle dialogen mellan staten och regionerna kunna bli mer effektiv, säger han.
På Näringsdepartementet är Magnus Axelsson och hans kollegor upptagna med att sammanställa remissvaren kring den nationella transportplanen för 2010 – 2021. Axelsson kan i nuläget inte ge kommentarer om hur regionerna ser på det nationella förslaget. Man har ännu inte hunnit dyka så djupt ner i högarna.
Enligt departementssekreteraren är ett av de största bekymren de långa planeringsprocesserna.
– Den här processen startade 2006 och kommer att vara klar först i början av 2010. Det är för lång tid, menar han, och nämner att man inom departementet funderat en del över hur man får ökad flexibilitet.
– Det som behövs är närmare och fördjupad kontakt mellan den nationella och regionala nivån.
För egen del tror han att det kommande Trafikverket får betydelse eftersom alla trafikslag kommer samlas här.
– Vi hoppas att det nya verket kan bli ett regionalt forum och en naturlig arena för de regionala planeringsprocesserna, säger Axelsson.
Vet du något i dagsläget om hur de kommer organiseras regionalt?
– Nej, men man kan ju hoppas att verkets organisering regionalt kommer att stämma någorlunda överens med de områden där de regionala systemanalyserna gjordes. Men den frågan kommer säkert att hamna på Organisationskommitténs bord, säger han.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar