SVERIGE: Långa väntetider och ökade kostnader för större infrastrukturprojekt har gjort offentlig-privat samfinansiering (OPS) till ett allt intressantare alternativ för hungriga politiker som snabbt vill åstadkomma större lokala arbetsmarknader. Denna nya finansieringsform är inte bättre eller sämre än tidigare former, utan måste bedömas utifrån förutsättningarna från fall till fall, menar Jan-Eric Nilsson, svensk professor i transportekonomi vid Statens Väg och Transportinstitut (VTI).
I rapporten ”Nya vägar för infrastruktur. Offentlig-privat samverkan” (SNS Förlag), pekar han på det svåra att överhuvudtaget pröva nya avtalsformer om den offentliga beställaren i detalj bestämmer vilka arbetsmoment som ska utföras.
– Då blir det också svårt att pröva nya sätt att lösa de problem byggarna ställs inför, säger han i pressmeddelandet från VTI.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar