FINLAND: Fibern i backen, bredbandets nerv, kostar stora pengar. Därför har finska staten bestämt sig för att ge stöd åt kommunerna i glesbygden där det saknas ekonomiska förutsättningar för att göra en utbyggnad lönsam. Stödet blir inte lika stort överallt, utan kommunerna får bidra med 33, 22 eller 8 procent av den totala kostnaden. Anledningen till att regeringen bestämt sig för stödet är att man inte vill dra undan möjligheterna för människor att även i framtiden bosätta sig i glest befolkade områden.
 
Läs mer:  
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar