Vad är ett koncept? Ofta menar vi en större förståelse eller ett större sammanhang som i sin tur består av en rad delar, aktiviteter, produkter eller kännetecken. Det finns egentligen två typer av koncept som är knutna till orter eller platser.

Den ena är fysiska koncept. Det är orter som på grund av sitt läge, sin geografi eller andra faktiska förutsättningar har fördelar som andra inte har. Venedig är ett utmärkt exempel på ett fysiskt koncept, Aspen (skidorten i Colorado) är ett annat. I båda fallen är det uppenbart att det finns reella kvaliteter på orten som man sedan byggt attraktivitet runt. De fysiska koncepten begränsas och styrs av miljön och bygger på ett rikt samspel mellan koncept och omgivning.

Den andra typen är kulturella koncept. Det är platser där konceptet finns i människorna som bor där snarare än i orten i sig. Dalarna är en sådan plats. Attraktionskraften i dalarna ligger i kultur och företeelser hos befolkningen – inte så mycket i platsen som sådan. Skulle befolkningen i Dalarna flytta till Värmland, med midsommarfirande, fioler, kurbit, och allt, skulle också konceptet ”Dalarna” flyttas. Ett annat exempel är Nashville där musikbranschen bygger på människor i Nashville – inte på geografins särprägel. De kulturella koncepten bygger på överenskommelser och kontrakt mellan människor inom och utanför orten.

Inom varje typ har vi sedan två framgångsstrategier. Vi kallar dem unika koncept respektive värdsmästarkoncept. De unika koncepten bygger på att man har något som ingen annan har, det vill säga det finns inte någon tävling. Venedig är inte världens bästa kanalstad – utan världens enda. Dalarna är inte världens bästa Dalarna – utan världens enda. De unika koncepten kännetecknas av bevarande och protektionism, man vill naturligtvis hålla kvar uniciteten.

Världsmästarkoncepten däremot bygger på att man gör något som många gör – men är bäst på det. Nashville är inte ensamt om Country & Western, utan störst i världen. Aspen är inte den enda skidorten i världen – men kanske den bästa. Världsmästarkoncepten utvecklas genom spridning. Ju fler som är engagerade i – eller utövar – den aktuella verksamheten, ju mera värdefullt är det att vara störst eller bäst.

nashville

 

Lämna en kommentar