DANMARK: Före valet fanns förväntningar om att ett regeringsskifte skulle ge ökat klirr i de kommunala kassorna. Så blir det inte. Danmarks nya inrikes- och ekonomiminister Margrethe Vestager har aviserat en stram styrning av kommunernas ekonomi och hon vill straffa de kommuner som inte håller budget.  

En stor del av den politiska debatten efter valet till folketinget den 15 september har handlat om löftesbrott. För att över huvud taget lyckas få ihop ett regeringsunderlag har de tre nya regeringspartierna varit tvungna att kompromissa bort många av sina hjärtefrågor – så nödgades till exempel Socialdemokraterna och Socialistisk folkeparti vinka adjö till den särskilda pensionsordning som kallas efterlön som de i valet lovat väljarna att rädda kvar.

Och de strama tyglar som nu bromsar kommunernas handlingskraft döms också för att vara löftesbrott, både av oppositionen och många av de egna väljarna.

Sämre service nästa år

De flesta av Danmarks borgmästare accepterar dock de tuffa villkoren, visar en enkät gjord av Berlingske Research. Kommunerna har precis presenterat sina budgetar för 2012 och där framgår att tre av fyra kommuner kommer att dra ner på servicen nästa år. Överraskande nog beräknas driftsutgifterna sammantaget bli två miljarder kronor lägre – motsvarande ca 2,5 miljarder svenska kronor – än om regeringen Løkke fått sitta kvar vid makten.

– Tack vare en stark sammanhållning och stor ekonomisk ansvarskänsla så håller sig kommunerna inom de ramar som nu avtalats, säger Jan Trøjborg, ordförande i Kommunernes Landsforening, KL.

Inrikes- och ekonomiminister Margrethe Vestager (Radikale venstre) är nöjd.

– Kommunerna har arbetat målinriktat med budgeten och ska ha en eloge för att de tar ansvar, säger hon till nyhetsbyrån Ritzau.

Barn och äldre drabbas

Den ekonomiska krisen släpper inte greppet om Danmark, vilket naturligtvis är orsak till åtstramningarna. Socialdemokraterna och Socialistisk folkeparti hade före valet räknat med en tillväxt på minst 1,4 procent, men enligt samlade bedömningar efter valet kommer man inte att nå upp till det.

Besparingarna kommer främst att göras inom administration och de serviceområden som omfattar förskolor, skolor samt äldrevård.

 

Åtgärderna kommer ovanpå tuffa åtstramningar som redan genomförts, initierade av den förra regeringen.

– Från juli 2010 till juli i år har antalet anställda i kommunerna minskat med 16.000 personer, förklarar KL:s ordförande Jan Trøjborg.

Enbart fyra av 98 kommuner höjer skatten under nästa år, men fyra kommuner kommer att genomföra skattesänkningar.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Anne Wollter

Lämna en kommentar