Samverkan leder förvånansvärt sällan till något annat än frustration. Ett skäl är att vi inte riktigt rett ut skillnaden mellan parter och partners.

CC BY Leo Gruebler
CC BY Leo Gruebler

Samhället är, sedan årtionden, fullt av samverkan, samarbeten, organisationsöverskridande projekt och helhetssyner. Det är inte alls lika fullt av goda resultat. Tvärtom hittar vi fler och fler som tröttnat på samarbetet och i stället förespråkar att var och en blir vid sin läst. Det blir ju ändå aldrig några påtagliga effekter av alla dessa styrgrupper, referensgrupper och samverkansprojekt.

Ett av skälen är nog att vi inte riktigt gjort klart för oss under vilka förutsättningar samarbete leder till något som är större än delarna. Vi använder nämligen ord som ”partnerskap” när vi egentligen menar ”partssammansatt”. Den första frågan är nämligen om det gemensamma syftet är överordnat eller underordnat de enskilda. Om det är så, d v s den gemensamma visionen eller målbilden är överordnad de enskilda, då finns det ett partnerskap. Det betyder också att resursfrågor och resultat måste diskuteras utifrån bilden av hela systemet. En familjs totala försörjning är naturligtvis överordnad familjens interna arbetsfördelning. Omvänt gäller att systemets (familjens, partnerskapets) totala prestanda inte i någon större utsträckning påverkas genom att man omfördelar resurser mellan de olika aktörerna.

I det andra fallet, partssammansatta organisationer, är varje parts eget intresse överordnat det gemensamma. Då kommer också relationen mellan parterna att vara viktigare än relationen mellan projektet och omvärlden.

Självklart vill vi gärna åstadkomma något som liknar partnerskap i stället för partsförhållanden. Vi vill att samarbetet mellan myndigheter och organisationer skall leverera nytta till världen utanför, inte i första hand till de ingående organisationerna. Men det kräver inte bara helhetssyn utan också väldigt konkreta åtgärder på styr-, informations- och incitamentsområdet.

Resurstilldelning, uppföljning och analys måste ske på helhetsnivån. Det betyder också att uppdraget måste formuleras och kvantifieras på helhetsnivån. Det, i sin tur, innebär att språk och begreppsapparat med stor säkerhet måste konstrueras på nytt eftersom varje organisations egen nomenklatur är byggd på det mindre perspektivet.

Först då kan vi förvänta oss att resultatet av organisationers samverkan blir bättre än om de får fortsätta som förut, var och en i sitt universum.

bollarboll2

En kommentar till Parter eller partners? Samverkan eller effekt?

  1. Vill tipsa om BIDmetoden som är en internationellt erkänd, framgångsrik, enkel och dynamisk metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor.
    Vi har under tre år utvärderad den metoden och nu anpassat den till svenska förhållanden vid utveckling av lokalsamhällen och landsbygd. Vår metod bygger på metodiskt utvecklingsarbete baserat på demokratiska, sociala och ekonomiska perspektiv där cilivsamhället, näringsliv och offentlig sektor samfinansierar och samverkar i samhällsutvecklingen
    Hälsningar Eva, projektledare BID Sävelången och Vrångö

    Svara

Lämna en kommentar