Det är en stor skillnad på patientfokus och personcentrerad hälso- och sjukvård. Det senare kommer att vara den enda vägen framåt om sjukvården ska fungerar i framtiden.

Waiting at the hospital CC BY ORBIS UK
Waiting at the hospital CC BY ORBIS UK

Som 15-åring började jag min yrkesbana inom vården. Jag arbetade då på ett ålderdomshem utanför skoltiden. Jag var ovanlig på den tiden, tog mig tid att sitta ner och lyssna, jag älskade att få ställa frågor och för att få veta mer. Föreståndarinnan sa till mig:

– Du Hanna, du kommer att gå långt inom vården och göra skillnad.  Någonstans i bakhuvudet satte sig hennes ord och jag har sedan dess försökt, att på mitt vis, påverka systemet och göra det bättre för patienterna.

 ”Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger”

Citatet kommer från Don Brewich och beskriver väl det system som vi har skapat för sjukvården. Vi är alla fostrade in i våra sjukvårdssystem, redan som små mäts, vägs och utvärderas vi enligt konstens alla regler så att vi säkert går igenom de första årens besiktningsintervaller. Mäta för att veta och följa resultat, det är det som räknas.

Systemet fortsätter att mäta, utvärdera och screena för att hitta de individer som inte passar in. Systemet arbetar för att minska variation och att förebygga där sjukdom möjligtvis kan uppstå. Vi skapar strukturer, mallar, program och riktlinjer men ändå kan vi inte hantera sjukvårdens pudel; nämligen variation.

Inta personens perspektiv

Jag funderar om inte lösningen på detta handlar om att ta tillvara patienternas resurser och kunskaper och göra dem mer delaktiga i vården? Min egen erfarenhet är att det är de små sakerna som gör skillnad för patienterna. Detta är varken kostnadskrävande eller kräver en stor tidsåtgång.  I personcentrerad vård är detta utgångspunkten. Många ställer sig då frågan gör vi inte redan detta, vi har väl alltid satt patienten i centrum?

Jo, det har vi gjort men nu är det inte det att sätta patienten i centrum som vi ska göra utan sjukvården måste i högre utsträckning inta personens perspektiv för att kunna skapa individuella förutsättningar för varje person. Jag tror att vi bara har sett toppen av ett isberg över vad som är möjligt att göra.

Två proffs möts

Jag upplever att ett nytt paradigm är på gång. Många patienter har redan mer kunskaper om sin egen sjukdom och behandling än de inom systemet. Detta är en resa som vi måste göra tillsammans där utgångspunkten för all vård är att två proffs möts (patient och profession) för att tillsammans skapa ett större värde än vad som hade varit möjligt som enskilda individer. Vården behöver rusta sig för en framtid där kunskapen ibland är större utanför systemet än inuti.

Eller som Sara Riggare, (har erfarenhet av Parkinsson) uttryckte det:

Jag sparar en sjukskötersketjänst per år för att jag är
så bra på att monitorerna mina egna värden

Från förr till nu

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har varit enorm de sista hundra åren. Vi har gått från epidemisjukhus till öppenvård, från sjukhusvård till egenvård. Nu satsar många delar av Sverige på ”framtidens sjukvård” och sjukhus ska byggas om för att ge möjlighet till nya strukturer. För att verkligen bygga framtidens sjukvård måste medborgarnas/patienternas kunskap om sjukvården tas tillvara.

Fokus på frågorna

Vad är det vi gör nu som vi kommer att tyck är helt galet i framtiden? Kanske kommer de att tycka att det var roligt att det fanns väntrum och att patienternas egen forskning inte togs tillvara? Kanske behöver vi fokusera på frågorna och ta vara på svaren för att driva utvecklingen framåt? Förändringen kommer att ta tid. Frågan är om vi har den tiden? Den stadigt växande kostnadsökningen för hälso- och sjukvården måste brytas och den enda möjligheten är att göra det tillsammans!

Personcentrerad vård i Landstinget Sörmland

En central del i den personcentrerade vården är att skapa delaktighet. Jag anser att delaktigheten kan delas i två delar, dels som medskapare av sin egen vård och dels som medskapare av vårdens utformande. Jag arbetar nu med att införa en mer personcentrerad vård i landstinget Sörmland. Ett pilotprojekt är uppstartat med målet att öka delaktigheten hos patienterna. Olika arbetssätt kommer att testas för att generera ett arbetssätt för hela landstingets personcentrerade vård. Satsningen för den personcentrerade vården är en del i att bli Sveriges friskaste län 2025.

 

Med dessa rader vill jag passa på att skicka en tanke till alla som redan arbetar för personcentrerad vård! Jag vet att ni finns, tillsammans gör vi skillnad!

Lämna en kommentar