SVERIGE / LANDSTING: Att statliga kulturmedel överförs till regionerna är positivt. Men kulturkoffertpengarna är begränsade och särskilt riktade till institutioner, vilket försvårar omställning och utveckling.  Det säger Elisabeth Lax, divisionschef på Kultur och Utbildning i Norrbottens läns landsting.