GLOBALT: Om näringslivet  i den egna regionen inte längre kan ta betalt för sina produkter, hur ska då regionens stöd se ut?  – Den här typen av frågor måste varje aktör, lokal eller  regional, våga ställa sig, och dessutom prioritera arbetet på ledningsnivå, menar Thomas Hagbard VD för Realize AB i Göteborg.    

Ett av de hetaste sätten att tänka kring produkt och verksamhetsutveckling inom affärsvärlden är just nu Business Model Innovation (BMI) eller systematisk kreativ affärsutveckling. Innebörden är att alla delar i en verksamhet måste se till kundens behov som ständigt förändras. Samtidigt utgör varje del i verksamheten ett potentiellt embryo till en ny produkt eller en ny tjänst som i sig själv kan ge producenten en tillfällig monopolställning.
Den här omvandlingen berör alla, poängterar schweizaren Alexander Osterwalder, mannen bakom BMI. Men hur kan regioner navigera och fungera stödjande i det här nya landskapet? 
 
Berör alla!
Alexander Osterwalder menar att utvecklingen hänger samman med att varje ekonomi, lokal som nationell, privat och offentlig, måste anpassa sig till den allt snabbare omställningen i världen.
– Behovet av nytänkande och alternativa strategier är inget som exklusivt berör näringslivet utan invaderar alla samhällsområden, säger Osterwalder och flikar in:
– Det här påverkar direkt våra invanda sätt att arbeta som vi allt oftare kommer tvingas att ifrågasätta.
 
Thomas Hagbard, VD för Realize AB, ger ett konkret exempel:
– Hur ofta nyanställer vi inte människor men låter dem gå in i gamla arbetsuppgifter i stället för att passa på och omforma uppgifterna så att man tar till vara den nya generationens fulla kompetens? Kanske sitter de på kunskaper och nätverk som kan öppna upp för nya produkter eller ett effektivare sätt att arbeta?
Och det är här Osterwalders kreativa affärsmodell kommer in, menar Hagbard:
– Om vi hela tiden har fokus på vilka värden som vi skapar för kunden, både i de slutprodukter vi säljer och i alla de tjänster som sker inom företaget, så kan vi lättare upptäcka och ta tillvara nya idéer till produkter eller vinna ett försprång framför konkurrenterna, säger Hagbard.

Invanda hjulspår
Hur pass väl tycker du att man lyckas man stötta den här utvecklingen i dag?
– Det slående är att alla de stora verken, som Vinnova och Tillväxtverket, bara redovisar hur bra allt är! Och den statistik och de beskrivningar av projekt och initiativ och som sprids ut handlar bara om hur väl man lyckats med allt. Och hur

trovärdigt är det?, säger han retoriskt.

– Jag skulle bli jätteglad om jag fick läsa om en satsning som faktiskt inte gick så bra och varför det hände. Då skulle jag lära mig mycket mer och kanske också lättare kunna identifiera mig med ett sådant exempel, säger Realize VD.
Varför har det blivit på det sättet?
– Jag upplever att ingen vågar satsa på det annorlunda. Alla talar om innovationer men få vågar ta språnget fullt ut. Ytterst så handlar det om att rådgivare och finansiärer vill ha planer och budgetar färdiga innan man ens satt igång. Hur mycket nytänkande ryms i ett sådant koncept? Men alla håller masken och så hålls illusionerna vid liv, säger Hagbard.
Och sedan kopierar alla aktörer varandra?
– Bekymret är inte att man kopierar utan snarare vad man låter sig inspireras av. Om korvtillverkare kopierar andra korvtillverkare så händer inte mycket nytt. Men om de låter sig inspireras av helt andra branscher eller verksamheter så ökar möjligheterna dramatiskt.
Hagbard tar sedan ett exempel från charterbranschen som de arbetat med:
-Vi testade på ett charterbolag idén om att de skulle bedriva charter utan flygplan, vilket de uppfattade som oerhört provocerande, men det öppnade samtidigt för en mängd nya idéer.
 
Regionerna utmanas!
I det här sammanhanget är regionerna en jätteviktig spelare som sitter på en rad nyckelfunktioner, menar både Osterwalder och Hagbard. Men det finns en rad utmaningar

 

som de regionala aktörerna kan konfronteras med.

– Ett första steg handlar om att öva upp förmågan till att tänka och ta tillvara på nya idéer redan i skolan. Sedan måste entreprenörer från alla sektorer börja träffas och lära sig mer av varandra, säger Osterwalder. -Och när de kommer hem med sina lärdomar måste de få belöning för det på hemmaplan. Det man sedan lär sig kollektivt behöver samlas på någon lättåtkomlig plats, exempelvis en databas. Slutligen är det väldigt kraftfullt om man kan sprida sina lärdomar och fånga sina historier via modern multimedia, säger Osterwalder.
 
Här flikar Thomas Hagbard in sina tankegångar:
– Den största förändringspotentialen ligger i våra sätt att mötas, och det stora hindret i vår förkärlek för det bekanta. Våra mötesformer tvingar oss sällan till att på allvar söka efter de verkligt nya alternativen. Allt för ofta pratar vi bara om det nya, men beslutar oss för att köra vidare med det invanda, säger han.
 
Satsa på wow-effekten
Och varför är det så?
– En stor del av förklaringen ligger i att vi använder oss av en viss typ av filter eller kriterier då vi bedömer nya idéer. Traditionella filter är exempelvis befintlig produktionsutrustning och ekonomiska ramar, som direkt sållar bort mycket av de  kreativa idéerna . Se istället på Google som använder ”wow-effekten” som sitt främsta filter för vad de ska satsa på framöver. Tänkt dig en kommun som skulle göra det lappkastet!
 

Men produktionsfaktorer och ekonomin är faktorer man inte bortse ifrån…
– Poängen är inte att blunda för detta utan att vidga vårt mentala spelplan så att vi kan se bortom de förutsättningar som ges i dag och istället se de möjligheter som bjuds i morgon. Det vi har i dag ska ju hjälpa oss dit, inte hålla oss fast vid det vi gör just nu.
Alexander Osterwalder håller med:
– Inget av detta sker utan att alla tar sitt personliga ansvar i sina hemmaregioner. Det gäller inte minst de redan framgångsrika entreprenörerna som måste gå in i nya ledarroller. 
 
Länk till BMI hub: http://www.businessmodelhub.com/
 
Länk till Nya Svar Nu   http://www.nyasvar.nu
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar