PUBLIKATION: Sveriges Kommuner och Landsting släppte den 23 maj sin nya publikation ”Sverige behöver fler starka tillväxtregioner”. I korthet samlar den alla argument som talar för större och mer självständiga regioner. Innehållet bygger på de erfarenheter som storregionerna Skåne och Västra Götalandsregionen har fått under sina tio år med regionalt självstyre   Hämta publikationen här:     NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar