PUBLIKATION: Det är med nerv och djup insikt som Vasabladets ledarskribent Kenneth Myntti tar sig an frågan om svenskans framtid i Finland. Det som på ytan och på avstånd kan tyckas vara en angelägenhet för ett krympande antal finländare med svenskan som modersmål visar han, med övertygande retorik, handla om något djupare.
I sin bok ”Svenskan på offensiven eller på intensiven” ser han att politiska beslut, inträdet i EU, en egenvald isolering från omvärlden och inte minst förändringar i grundlagen har öppnat för en radikal förändring av det svenska språkets ställning i Finland.
Myntti förordar inte en återgång till det som varit. Däremot kan man läsa in en vädjan till finländare överlag och i synnerhet till den den sittande regeringen med Svenska folkpartiet som svenskans främsta fanbärare, om att se möjligheterna i den tvåspråkiga kulturen som ännu lever kvar. Mångfalden berikar och ska inte tolkas som en kostnadspost den offentliga sektorns budget. Om finländarna, både finsk- och svenskspråkiga, kan enas i detta så kanske det också går att att återfinna en nordlig gemenskap som, enligt Myntti, behövs i och med att EU:s inflytande hela tiden ökar på bekostnad av medlemsstaternas självständighet.  
 
Länk för att beställa boken:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar