PUBLIKATION: "Lokala lösningar på globala problem" är underrubriken på Julians Roses bok ”Byt spår för livet”. Författaren försöker ta ett helhetsgrepp på de komplexa utmaningar som en hållbar utveckling kräver. Rose väjer inte för att problematisera och komma med idéer på en rad konkreta områden som är relevanta för framförallt boende och verksamma på lands- och glesbygden.

Boken finns att beställa från föreningen Hela Sverige ska leva.

 

Läs mer: www.helasverige.se

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar