PUBLIKATION: Är det verkligen möjligt att bygga städer som uppmuntrar till mänskliga möten och inbjuder till kreativa miljöer Det är den danske författaren Jan Gehls djupa övertygelse. I boken ”Byer for mennesker” har han grävt djupt ur sina erfarenheter världen över och sett hur städer och människor har ett ömsesidigt inflytande på varandra.
Hans centrala budskap i boken är att städer världen över tenderar att bli allt större och dessutom anpassade till allt annat än människorna. Den fysiska utformningen av stadens alla dimensioner måste enligt honom ha den enskilda människan som måttstock och referens. Annars riskerar andra värden och hänsyn ta över vilket människorna i staden tillsist får betala priset för. Kort innebär detta att all planering måste börja med människan, sedan vilka livsrum hon är i behov av och därefter kan man planera för de fysiska husen, gatorna och vägarna.
Gehl menar att hans sätt att tänka om stadsplanering har bärighet på livets alla områden, från säkerhetstänkande, demokrati, kreativitet, och inte minst hållbar utveckling. I bokens slutkapitel finns tillsist en intressant genomgång av hur man via olika utformningar av staden aktivt kan både öppna upp och stänga för möten, integrera eller segregera grupper, samla människor eller sprida ut dem och så vidare.
Jan Gehls bild av den mänskliga staden är dessutom väldigt smakfull.
”En god stad är som en god fest, gästerna stannar länge för de har det gott tillsammans.”
 
ISBN: 9788792420114
  
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar