PUBLIKATION: Sverige har till hösten varit medlem i EU i 15 år. Detta till trots så beskrivs förhållandet mellan Sverige och EU i svensk grundlagen på ett allt för missvisande sätt, menar Jonas Tallberg som är en av författarna till SNS:s nya publikation ”Europeiseringen av Sverige”.
Det som också hänt är att kraven på EU-samordning har gett en ökad makt till statsministern och Statsrådsberedningen, på bekostnad av fackdepartementen, särskilt UD. Tjänstemän på lägre nivåer har även fått ökad makt och autonomi på grund av expertkunskap i EU-frågor.
 
Länk till SNS och publikationen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar