PUBLIKATION: En gemensam förbundsstat mellan de nordiska länderna har långt fler fördelar än nackdelar menar historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg som tycker idén är värd en seriös prövning inom politiken. Därför har han författat boken Förbundsstaten Norden som kommer att presenteras i samband med ett möte i Reykjavik den 1 november i år. Boken lanseras som Nordiska Ministerrådets och Nordiska Rådets årsbok.
Boken är en uppföljare till det debattinlägg som Wetterberg publicerade i somras där han först väckte frågan till allmän debatt. Till hans argument hör att de nordiska länderna tillsammans skulle få ett betydligt större inflytande på den globala ekonomin och inte minst i de institutioner så som EU, G20 och FN och som sätter både spelregler och agendan för länderna.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
Lämna en kommentar