PUBLIKATION: När olikheterna blir allt mer uppenbara kommuner emellan så tilltar intresset för olika slags rankning. Allt är inte guld som glimmar, och det gäller att veta vad som jämförs om kommunerna själva ska ha någon större glädje av det. Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen släppt publikationen: ”Räkna räkna ranka” där det blir väldigt tydligt hur bakomliggande syften styr utfallet.
Den undersökning som får störst genomslag i media: ”Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning”, bedöms av författarna som bra men med viktiga brister när det kommer till kommunernas egen förmåga att påverka utfallet. Den undersökning som däremot uppfattas som mest relevant för kommunerna är den så kallade NKI undersökningen (Nöjd-kund-index) och som bland annat Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg står bakom. Anledningen är att det som där mäts, som  bemötande av kunder och effektiviteten i handläggningen, kan kommunerna också till största delen själva påverka.
 
Länk till rapporten: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar