PUBLIKATION: Det finns många goda skäl för att stimulera till nya innovationer i en region. Men ytterst är det människorna som ska stöttas underifrån och inte hela system som ska sättas på plats ovanifrån. Det är i korthet budskapet från Regionförbundet Östsam, som tagit fram en tunn handledning med rubriken ”Innovationsarbete i offentliga organisationer”. I handledningen utgår man ifrån offentlig verksamhet där man menar att potentialen är både stor och i hög grad outnyttjad. Trots att skriften är tunn så innehåller den en rad tips om hur ansvariga kan stötta sina medarbetare, hur juridiska frågor kan hanteras och flera goda exempel.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar