PUBLIKATION: Städer runt om i världen som vill gå i bräschen för en hållbar omvandling måste återerövra den humana dimensionen i all samhällsplanering. Det menar Chiara Camponeschi, redaktör för boken ”The enabling city”. Boken har utgångspunkt i det hon kallar ”platsbaserad kreativ problemlösning”. En av författarna, Nancy Ettlinger, professor vid Ohio universitetet i USA, pekar på vikten av att invånarna involveras i det som de upplever som dagliga utmaningar. Detta är den framtida demokratins verkliga ödesfråga. Avgörande är om ett engagemang underifrån möts av ett närvarande ledarskap eller av en frånvarande politisk elit. Boken avslutas med exempel på globala nätverk som aktivt söker nya lösningar på lokala problem, till exempel hur en plats kan utvecklas, hur livsmedelshantering och odlingar kan berika en stad, hur invånarnas talanger bättre kan användas, och hur lärande miljöer kan skapas i en stadsmiljö. Sist i boken behandlas frågan om finansiering av denna typ av initiativ.   Länk till skriften ”The Enabling city”:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar