PUBLIKATION: Det finns både goda skäl och stora möjligheter för kommunerna och regionerna runt Öresund att ta hjälp av den europeiska samarbetsformen Europeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete (EGTS). Det anser författarna Lina Engström, Joakim Nergelius, Wilhelm Persson och Pontus Tallberg i boken EGTS. Författarna konstaterar att lagstiftningen i de olika länderna delvis skiljer sig åt, vilket gör att en EGTS-lösning inte alltid enkelt kan förverkligas. Ett EGTS-samarbete kan avse vitt skilda områden som exempelvis ekonomisk och social sammanhållning, turism eller miljöfrågor. I boken tar författarna också en närmare titt på tre redan existerande EGTS-regioner i mellan- och södra Europa. De gör en parallell till Öresundregionen där de pekar ut några samarbeten som skulle kunna fördjupas genom EGTS, till exempel de Öresundskommittén, Öresunddirekt, Örestat och Central European Transport Connection – Route 65 och Helsingborg-Helsingörssamarbetet.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar