PUBLIKATION: Ett nytt nummer av ”På gång inom EU” har nyligen publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting. För den regionala nivån så är det framförallt den framtida sammanhållningspolitikens innehåll och utformning som är allra intressantast. Även läget och framtiden för Östersjöstrategin fångas upp liksom den nya strategin för grannskapsrelationerna.

 

Läs mer: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/nyhetsarkiv_1/nytt-nummer-av-pa-gang-inom-eu_1

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar