PUBLIKATION: Närheten till Danmark och kontinenten öppnar Malmö för många influenser utifrån. Stadens stora utmaning är att hantera dessa olikheter, inte minst inom sin egen befolkning, på ett sätt som gör variationerna till en tillgång och inte en boja kring fotleden. Boken ”En fråga om tillit” berör de satsningar som skett inom stadsdelen Fosie, en av Malmös mest segregerade stadsdelar. Precis som titeln anger så handlar boken om tillit skapas, upprätthålls och växer. I kapitlen efter kapitel berättar samhällsarbetare, de boende, offentliganställda, fastighetsägare och företagare. En återkommande reflektion är att saker sällan enbart är vad de först ser ut att vara: biblioteket är inte bara en plats för att låna böcker utan även en mötesplats, den ideella föreningen driver inte bara viss verksamhet utan står också för det lokala engagemanget. Dessa krafter är vad som förenar stadsdelen Fosies och ökar sammanhållningen mellan de boende i denna stadsdel.     Boken ”En fråga om tillit” har ISBN nr: 978-91-633-6974-2   Boken kan laddas ned härifrån      NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar