PUBLIKATION: Det finns en allt för stark tendens att kommuner agerar utifrån ett flockbeteende. Gör tillräckligt många kommuner på ett visst sätt för att exempelvis nå tillväxt så är risken stor att många andra kommuner väljer att göra likadant utan att först fundera över om detta är det rätta för dem. Detta pekar Gissur Ó Erlingsson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet(CKS) som är en av tre författare till rapporten ”Regional och lokal tillväxtpolitik: Vad kan och bör offentliga aktörer göra?” Han själv förespråkar mer systematisk kunskap om vad som kännetecknar effektivt lokalt tillväxtarbete, – Det finns en stor osäkerhet kring vad som skapar tillväxt. Kommunföreträdarna verkar ofta vara rädda för att misslyckas, därför gör de hellre samma sak som alla andra. Men modern internationell forskning visar att det saknas universella framgångsrecept. Därför är det viktigt att kommunerna gör en analys utifrån egna resurser istället för att imitera andra, säger Gissur Ó Erlingsson.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar