PUBLIKATION: Ska man nå hållbara lösningar för ortens eller bygdens service så finns det goda exempel att tillgå. Det är den goda nyheten i rapporten ”Lokala hållbara lösningar” från föreningen Hela Sverige ska leva.

De sju viktigaste erfarenheterna handlar om att alla måste aktiveras, men att kommunen ytterst måste vara ansvarig. Det behövs också utvecklingsmedel för att starta upp och driva servicepunkter och de yttre förutsättningarna ges ofta på regional nivå. Den nationella nivån är väldigt viktig och måste ge den lokala servicen bättre ekonomiska villkor om den ska få de rätta förutsättningarna. Organiseringen av den lokala servicen måste visa på framförhållning som gör att verksamheten har långsiktiga förutsättningar att drivas och utvecklas. Den sista erfarenheten handlar om att en standard behöver sättas för begreppet servicepunkt, så att människor vet vad de kan förvänta sig samtidigt som verksamhet och drift ges en jämn och hög kvalité oavsett var i landet servicepunkterna finns.

Länk till rapporten: http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2812/2/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar