PUBLIKATION: Det internationella rörelsen Transition network kom i dagarna precis ut med boken ”Transition Companions”, som tar sikte på de fem steg som rörelsen menar krävs för att en omställning överhuvudtaget ska bli av. Konkret handlar det om att få till en fungerande start som inkluderar aktörer och perspektiv, en fördjupad process där förståelsen ökar samtidigt som handlingsberedskapen förstärks, därefter en sammankoppling av aktörer, perspektiv och arenor följt av en uppbyggnadsprocess där var och en funnit sin plats och funktion utifrån en ny problembild (snarast möjlighetsbild) med nytt fokus. Det femte och slutliga steget handlar om att rigga de långsiktiga förutsättningarna för denna ständigt pågående omställningsprocess.  

Läs mer: http://www.transitionnetwork.org/news/2011-10-27/transition-model-leaps-ahead-book-and-ingredients

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar