PUBLIKATION: När sju lokala och regionala politiker ska presentera sina bästa skäl till att den regionala nivån ska få inrätta direktvalda parlament så har ingen av dem svårt att hitta bärande argument.
I publikationen ”Regioner runt hörnet”, så täcks så gott som alla samhällsområden in i uppräkningen av politikområden som har direkta kopplingar till den regionala nivån. Och då är det både skånska, västgötska och norrländska politiker som får chansen att tycka till. Den politiska hemvisten tycks inte heller göra så stor skillnad. Snarare är det de dagliga politiska frågorna som verkar ha övertygat dessa politiker om vinsterna med en stärkt regional nivå.
Det som förenar dem alla är möjligen viljan att ta ansvar för både välfärd och tillväxt, det vill säga helheten. Och det är ju alltid en bra början. Publikationen ”Regioner runt hörnet” går att beställa från Sveriges Kommuner och Landsting.
 
Länk till publikationen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar