PUBLIKATION / NORDEN: Idén om att utbildning, forskning och innovation gemensamt kan stärka varandra om de aktivt kopplas samman, är i högsta grad levande i alla nordiska länder. Den slutsatsen dras i en alldeles färsk publikation från nordiska ministerrådet under temat: “Kunskapstriangeln i Norden. En av slutsatserna är att begreppet Kunskapstriangeln inte alls är speciellt spridd eller förankrad med undantag för Sverige, men att andan återfinns i olika omfattning inom alla de nordiska länderna. Detta kan delvis förklara de nordiska ländernas förhållandevis höga placering som innovativ region inom EU.   Länk till publikationen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar