PUBLIKATION: Få platser har så präglats av en persons många berättelser som Vimmerby. Den svenska författaren Astrid Lindgrens förflutna i staden och den industri som vuxit fram där utifrån hennes historier är också utgångspunkten för studien ”Astrid Lindgrens världar i Vimmerby”. Författare Leif Jonsson, som är docent vid bland annat institutionen för samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings Universitet, berättar tillsammans med en rad forskare i boken om kommunens agerande, medias roll och även befolkningens erfarenheter av hur ett helt samhälle både direkt och indirekt påverkats av detta kulturarv.
 
Boken går att beställa via Nordic academic press 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar