PUBLIKATION: Finns de skäl till att börja omtolka och se svensk integrationspolitik utifrån ett nytt ljus. Det menar Lena Grip som i sin avhandling vid Karlstads universitet tagit upp frågan under rubriken Likhetens rum – olikhetens praktik.
I sin avhandling väljer hon att titta närmare på fyra kommuner och där närmare se hur integrationsarbetet är utformat utifrån de lokala förutsättningarna men också hur nationella regelverk och direktiv tolkas och omsätts i vardagsarbetet.
Hennes ansats är att det finns en rad föreställningar som både styr våra sätt att tolka integration och utforma, vad är det egentligen som behöver integreras och hur gör man för att föra någon som befinner sig ”utanför” till att komma ”innanför” och därmed till ett ”normaltillstånd”. Det som Lena Grip visar i sin avhandling är att den praktik som används i svensk integrationspolitik bygger på att det finns något som alla uppfattar som en given referens – ett normaltillstånd eller ett gemensamt mentalt rum som alla kan referera till. Om detta normaltillstånd ifrågasätts eller rent av upphör när sammanhanget blir mångkulturellt så tappar integrationspolitiken sin självklara referens och blir också svår att driva på ett effektivt sätt.
 
Länk till publikationen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar