PUBLIKATION: Nu finns en uppdaterad version av Sveriges Kommuner och Landstings sammanställning av vad som är på gång inom EU. Skriften, som heter just ”På gång inom EU”, tar bland annat upp översynen av EU:s långtidsbudget, den framtida sammanhållningspolitiken samt den nya sysselsättnings- och tillväxtstrategin EU2020.
 
Länk till publikationen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar