PUBLIKATION: De unika särdrag som präglar varje plats bottnar i dess historia, unika landskap och framförallt den kultur som människor odlat över generationer. Detta utgör också platsens själ och den kan vara en stor tillgång bara den uppmärksammas och tas tillvara på rätt sätt, menar författarna till boken ”Att fånga platsens själ – Handbok om cultural planning”. Delar av boken är skriven utifrån erfarenheter i Bergsjön i Göteborg och det pionjärarbete som pågått i Kronobergs län. Resultaten från Cultural planning, menar författarna, kan vara till nytta inom det sociala och politiska området då det handlar om att bygga tillit mellan människor ekonomiskt då det handlar om stärka kreativiteten, miljömässigt då det handlar om orters estetik och kulturhistoriska identitet och samt symboliskt då det handlar om exempelvis varumärkesbyggande och attraktivitet. Boken är utgiven av SKL Kommuntus Media NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar