PUBLIKATION: I och med en ökad internationalisering av politiken så förändras styrningen av nationalstaterna. Det påstår den norske forskaren Noralv Veggeland, professor i offentlig politik vid högskolan i Lillehammer. Enligt honom översätts den indirekta styrningen genom internationella överenskommelser till regleringar som styr den nationella politiken till allt större del. Han menar att denna trend allt oftare sätter ramarna för vilka lösningar som blir möjliga och godtagbara när olika slags samhällsproblem ska hanteras.
 
Länk till boken: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar