PUBLIKATION: Sociala innovationer och samhällsentreprenörskap är globala trender som också funnit fäste i den svenska myllan. Detta har projektet ”Smedjan”, kopplad till Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fasta på. Smedjan ger nu ut boken ”Samhällets innovatörer”, där syftet är att läsaren ska få upp ögonen för det som dessa entreprenörer redan gör ute i samhället lokalt och regionalt. Boken tar också upp hur man i kommuner och regioner kan göra för att ytterligare stötta dessa grupper och de processer som redan pågår.

 

Länk till publikationen: http://www.samhallsentreprenor.se/artiklar/publikationer/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar