PUBLIKATION: Nu är den här. 2010 års upplaga av Eurostats regionala, med data från både lokal och regional nivå. Rapporten täcker in ämnen såsom demografi, näringslivsutveckling, utvecklingen av informationssamhället, transporter, turism, hälsa och jordbruk, för att bara nämna några exempel.
I slutsatserna föreslår rapportförfattarna bland annat att man inför en ny typ av typologi för att bättre spegla utvecklingen mellan stad och landsbygd. Idén handlar även om att synliggöra utvecklingen av mindre orter, som en indikator på hur befolkningen väljer att bosätta sig över tiden.
 
Länk till årsboken: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
 
 
 
Lämna en kommentar