PUBLIKATION: Större städer bidrar mer till tillväxt än mindre kommuner. Det menar de två forskarna Mikael Stenkula, vid Institutet för näringslivsforskning, och Yves Zenou, vid Stockholms universitet och Institutet för näringslivsforskning. De har gjort en forskningsöversikt utifrån frågan: varför skapas både tillväxt och jobb främst i större städer? och står bakom en rapport, utgiven av svenska myndigheten Tillväxtanalys, med titeln ”Städer och tillväxt – Vad säger forskningen?”. Forskarna menar att de huvudsakliga skälen till de större städernas försprång bottnar i att tillväxten i allt högre grad kan kopplas till växande tjänstenäringar, som i sin tur är beroende av närheten till marknader och rätt kompetens. Detta kan större städer tillgodose i större utsträckning än mindre orter. De kommer också fram till den inte förvånande slutsatsen att om en region eller nation vill tillvarata sin fulla tillväxtpotential så kan politiken behöva göra avkall på mål som syftar till ökad utjämning. Ett halmstrå ges till sist till de lägre presterande regionerna: Om de lyckas stimulera entreprenörskap och innovation så kan de gynnas av de positiva effekterna från större städer.   Länk till rapporten:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar