SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: All verklig omställning börjar lokalt. Det är där som det stora jobbet måste göras. Det är kärnan i den nya publikation som föreningen ”Hela Sverige ska leva” publicerat under titeln ”Ställ om Sverige”.
Bokens innehåll kretsar kring de tolv hållpunkter som författarna menar speglar ett antal tydliga steg som en lokal förändringsprocess vanligtvis går igenom.
Ställ om Sverige är i grunden en översättning av en engelsk förlaga med titeln ”Transition Towns” som också är namnet på den lokala rörelse som också ligger bakom det nätverk av kommuner världen över som arbetar för en mer hållbar samhällsstruktur. 
 
Länk till publikationen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar