PUBLIKATION: För att lands- och glesbygden ska kunna växa och utvecklas måste beslutsfattare tillvarata och utveckla de resurser som redan finns på plats. Detta var en av de mer övergripande slutsatserna från studien ”Lesson learnt from the seminars on Nordic rural development 2009 – 2010”, publicerad av Nordregio 2011. Studien är en sammanställning av ett antal seminarier hållna under året i de olika nordiska länderna om just landsbygdens framtida villkor och utvecklingsförutsättningar.

Studien påstår att mycket av framgångarna på landsbygden bygger på att aktörer, sektorer och institutioner på olika nivåer samarbetar, men att det sker på landsbygdens egna villkor. Trots att landsbygden i de nordiska länderna ser olika ut så delar man dessa villkor. Utmaningarna, avslutar författarna, ligger i hur dessa utvecklingsprocesser ska kunna följas och värderas så att de långsiktiga effekterna blir synliga. Och detta är i grunden samma utmaning som EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 står inför.

 

Läs mer: http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2011/Perspectives-on-rural-development-in-the-Nordic-countries–Policies-governance-development-initiatives

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar